Surveillancedienst

Surveillancedienst

Buiten de normale kantooruren heeft u de mogelijkheid om de surveillancedienst van C.S.I. Beveiliging in te schakelen. Deze surveillance-unit controleert in eerste instantie de omgeving. In geval van verdachte situaties geeft de unit dit door aan de alarmcentrale of direct aan de politie, afhankelijk van de situatie; dit om eventuele schade te voorkomen of te beperken. Bij afwijkingen kunt u denken aan opvallende auto’s of verkeer wat op uitzonderlijke tijden actief is. Ook kunt u denken aan het beperken van de schade, die kan ontstaan door natuurgeweld. C.S.I. Beveiliging heeft tevens de mogelijkheid om niet alleen auto’s in te zetten maar C.S.I. Beveiliging beschikt ook over een scootersurveillance.

Voor panden, die onderdeel zijn van een samenwerkingsovereenkomst, kunt u voor de volgende opties kiezen:

1. Het aantal rondes per pand.

2. Een specifieke brand- en sluitronde.

3. Een combinatie van 1 en 2.

Deze opties zijn van invloed op de prijs per pand.

De aanrij route wordt regelmatig aangepast, zodat er geen routine en voorspelbaarheid ontstaat.

Preventieve controlerondes

Onze mobiele surveillanten kunnen op ieder gewenst tijdstip openingsrondes, sluitrondes, brandrondes of inspecties in of rond uw bedrijf uitvoeren. Na controle sluiten zij het pand af en schakelen zij het beveiligingssysteem in.

Objectenbeveiliging

Deze vorm van bewaken kan plaats vinden in een kantoorpand, scholen, winkelcentra e.d. Voor deze vorm van bewaking worden meestal beveiligers ingezet die affiniteit hebben met computers doordat men veelal is aangewezen op computergestuurde camerabewaking.

Receptionist-beveiliger

Receptionist-beveiliger

De receptie is de spil van uw organisatie. Het is de plek waar talloze communicatielijnen samenkomen. Om die adequaat te beheren zijn goed opgeleide medewerkers met de nodige ervaring een vereiste. Onze medewerkers voldoen aan dit profiel, zij nemen het initiatief wanneer dit nodig is. Ze zijn klantvriendelijk, servicegericht, stressbestendig, doortastend en accuraat. U kunt rekenen op flexibele, gemotiveerde medewerkers, die hun taak gericht en met plezier uitoefenen.

Dankzij de strenge eisen, die wij stellen aan ons personeel, kunnen wij u topkwaliteit garanderen.De professionele uitstraling van onze medewerkers wordt onderstreept door stijlvolle kleding en een duidelijk herkenbaar logo.

Horeca-portiers

Ook voor horeca-portiers kunt u bij ons terecht. Wij stellen nette en goed opgeleide portiers beschikbaar, die de nodige ervaring hebben op gedaan bij verschillende horecagelegenheden en evenementen. U kunt daarbij denken aan discotheken, cafés, bruiloften, kleine en grootschalige evenementen in het land.

Voor een scherpe prijsopgaaf verwijzen wij u naar onderstaande telefoonnummers. Per telefoon worden u een aantal vragen gesteld, dit om een juiste en zo voordelig mogelijke prijsopgave per opdracht te kunnen doen.

Winkelbeveiliging

Winkelbeveiliging is ook een onderdeel van ons dienstenpakket.

Ook voor deze specifieke vaak onderschatte – tak van beveiliging kunt u op ons rekenen.

Hierbij kunt u denken aan het uitoefenen van toegangscontrole, winkelsurveillance en een openings- en sluitingcontrole. Ook bestaat de mogelijkheid van visitatie van uw personeel.

Alarmopvolging en afhandeling (AOV)

Alarmopvolging en -afhandeling (AOV)

Buiten de normale kantooruren heeft u de mogelijkheid om alarmmeldingen af te laten handelen door de C.S.I Beveiliging-surveillancedienst. Tevens kan onze beveiliging surveillancedienst assistentie verlenen. Hierbij wordt in geval van een ontvangen alarmmelding een surveillance-unit naar het pand gestuurd. Dit pand wordt vervolgens grondig geïnspecteerd. De situatie wordt in de meeste gevallen zelfstandig door de beveiligingsbeambte afgehandeld, waarna u een duidelijke rapportage ontvangt met de geconstateerde bijzonderheden. Alleen bij calamiteiten van ernstige aard worden de contactpersonen van opdrachtgevers en/of politie of brandweer gewaarschuwd. Wanneer u toch voor een andere opzet kiest, kan daar vanzelfsprekend over gesproken worden en vervolgens in de opdrachtbevestiging worden opgenomen.

Ongemak op onplezierige tijdstippen en risico voor eigen veiligheid worden op deze wijze voorkomen.

Van essentieel belang is de responstijd, die nodig is om na ontvangst van de melding ter plaatse te zijn. Daar wij gevestigd zijn in het WTC, welke een goede uitvalsweg heeft, kunnen wij overal zeer snel ter plaatse zijn. 

Operationele uitvoering

De C.S.I. Beveiliging-surveillancedienst is 7 dagen per week operationeel, dus ook op feestdagen.

Indien u C.S.I. Beveiliging opdracht geeft voortaan de alarmafhandeling te verzorgen, worden in een persoonlijk onderhoud de instructies opgesteld en de volgende zaken door u aan ons overhandigd:

- sleutels of badges van de objecten (bij voorkeur 2 sets)

- lijst met naam en telefoonnummer van bevoegde personen

- instructie en schakelcode van de installatie

- indien mogelijk een plattegrond van het object op A4 formaat

Onderzoek

ONDERZOEK:

Het onderzoek begint met een intake- of oriënterend gesprek met de opdrachtgever. Zodat wij van alle bestaande feiten en omstandigheden op de hoogte zijn. Deze feiten en omstandigheden worden indien nodig nog eens gecheckt

Wij maken een inschatting van de te verwachten kosten en werkzaamheden. De opdrachtgever ontvangt van ons een offerte. Indien deze akkoord gaat beginnen wij met het daadwerkelijke onderzoek, en maken we afspraken over hoe vaak en in welke vorm de opdrachtgever van het onderzoek op de hoogte wordt gehouden. Tevens worden de aan ons verstrekte bevoegdheden vastgelegd.

Het geheel wordt een plan van aanpak.

Dat kan bestaan uit: informeren, observeren en interviewen.

Deze informatie ondergaat vervolgens nog eens een double check en een analyse. Dat alles gebeurt zo discreet mogelijk en met het uitgangspunt van objectieve waarheidsvinding. We stellen ons altijd onpartijdig op en gebruiken de minst zware onderzoeks-methodes in verhouding tot het beoogde doel.

Mocht het onderzoek een onnodig groot risico met zich meebrengen voor de opdrachtgever of voor ons, dan zullen wij van het onderzoek afzien.

Nadat het onderzoek zo zorgvuldig mogelijk is uitgevoerd, overhandigen wij aan de opdrachtgever een rapport met daarin de conclusies en aanbevelingen. Tevens bevat dat rapport de signaleringen in bijgesloten constatering- en observatierapporten.

Met dit rapport kan de opdrachtgever passende maatregelen nemen of gerechtelijke stappen ondernemen.

Onmiddellijke beschikbaarheid en dit 24 uur per etmaal beschouwen wij als een statement, evenals het beroep kunnen doen op een netwerk van privédetectives die, steeds onder leiding van ons kantoor, op dezelfde logische en kwaliteitsvolle wijze werken.

Persoonsbeveiliging

Persoonsbeveiliging:

Ook voor de meest bijzondere manier van beveiligen, de persoonsbeveiliging, kunt u bij ons terecht. Wij hebben uitsluitend gediplomeerde persoonsbeveiligers in dienst. Deze medewerkers hebben een zeer gedegen opleiding gedaan, zoals de opleiding, die ook door medewerkers van Justitie wordt gevolgd. Zij zijn gescreend door het Ministerie van Justitie en zijn van onbesproken gedrag, wat een vereiste is voor deze tak van beveiliging.

Er zijn verschillende vormen van persoonsbeveiliging. Gaat het om een artiest, een zakenman of het gezin van een prominente klant, voor iedere vorm kan er een speciale methode van beveiliging worden ontwikkeld. Dit doen wij om de beveiliging zoveel mogelijk af te stemmen op de omgeving en de wensen van de klant.

What Private Detectives and Investigators Do:

Private detectives must properly collect and document evidence so that it may be used in a court of law.Private detectives and investigators find facts and analyze information about legal, financial, and personal matters. They offer many services, including verifying people's backgrounds, tracing missing persons, investigating computer crimes, and protecting celebrities. Duties Private detectives and investigators typically do the following:

  • Interview people to gather information
  • Do various types of searches, using a computer or non-computerized records
  • Conduct surveillance (looking for, following, or watching a person without that person noticing)
  • Collect evidence to present in court
  • Verify employment, income, and facts on a person's background
  • Investigate computer crimes, such as identity theft and illegal downloads
  • Help in cases of criminal and civil liability, missing-persons cases, and insurance claims and fraud.

Services